درباره‌ی مرکزنوآوری‌صبا

در دهه اخیر، تغییرات سریع در فناوری‌های روز دنیا و تأثیر این فناوری‌ها بر بسیاری از مسائل و نیازهای اجتماعی به پدیده‌های نوظهور و غیر قابل انکار تبدیل شده است و فضا و توان اکوسیستم نوآوری و به صورت خاص مراکز نوآوری و شتاب­دهی در ایران و سایر کشورها نیز بر اساس این نیازها به سمت شناخت نیازها، ارائه راهکار و حل مسائل اجتماعی سوق یافته است.

در این میان صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور که بیش از 1.5 میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر و یک میلیون نفر شاغل کسور پرداز را تحت پوشش حمایتی و ارتباطی خود دارد با نگاه و سیاستی نو در عرصه حمایت و مسئولیت اجتماعی خود، از فروردین ماه 1399 با تدبیر دکتر اکبر افتخاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اقدام به تعریف پروژه‌ای با هدف تا سیس مرکز نوآوری صبا، و ایجاد ساختاری منطبق با استانداردها و فرآیندهای مرسوم اکوسیستم نوآوری کرد که پس از همفکری، بررسی الگوهای مشابه، نیازسنجی، طراحی ساختار و فرآیندها و استاندارد سازی فضای فیزیکی، این مرکز در روز اول شهریورماه 1399 با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

 

مرکز نوآوری صبا از نظر ساختار حقوقی در قالب شرکت راهکار هوشمند صبا (سهامی خاص) با حمایت صندوق بازنشستگی کشوری و سهامداری عمده گروه سرمایه‌گذاری آتیه صبا در 6 محور اصلی شتاب­دهی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)، خدمات فضای اشتراکی، توسعه بازار (مشتری خطرپذیر VETURE CLINET)، استارت‌آپ استودیو (START UP STUDIOمشاوره و آموزش حوزه کسب‌­وکار در حال فعالیت می‌باشد.

رویکرد این مرکز با اولویت سیاست‌ها و نیازهای صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس حمایت و توسعه ایده‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های حوزه خدمات سالمندی و بازنشستگی در ابعاد مختلف سلامت (شناختی- جسمی)، توان‌افزایی، اوقات فراغت و سرگرمی و … می‌باشد که در صورت نیاز بر سایر نهادها، بنگاه‌ها و … نیز به ویژه در قالب پروژه‌های مشاوره، توانمندسازی و حل مسئله از طریق راهکارهای نوآورانه، ارائه خدمت خواهد کرد.

اما آنچه موجب پیگیری چنین پروژه‌ای از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی شده است قرار گرفتن ایران در آستانه گسترش موج سالمندی و بازنشستگی است که بنا بر پیش‌بینی‌ها این موج تا یک دهه آینده به یک بحران جمعیتی نیز تبدیل خواهد شد و به نظر می‌رسد فارغ از اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشور، یگانه راهکار برای کنترل این بحران توان‌افزایی و بهبود زیست اجتماعی قشر بازنشسته و سالمند خواهد بود، به گونه‌ای که با ارائه خدمات ویژه، برنامه‌های پیشگیرانه، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی و … این جمعیت را از حرکت در مسیر آسیب‌دیدگی، زیست غیر مولد به زیست باکیفیت و متکی به خود سوق دهیم که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد حل این مسائل از طریق ابزارها و ایده‌های نوآورانه و فناورانه، نه تنها زیست بهتری را رقم زد بلکه بسیاری از هزینه‌های درمان، مراقبت و … را نیز کاهش خواهد داد.

اساسنامه

نام شرکت : راهکار هوشمند صبا
نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی خاص
شماره ثبت : ۵۰۱4۷۲

مأموریت و اهداف

مـجوزها

فهرست