مرکز نوآوری صبا تلاش می‌کند همه خدمات مورد نیاز برای توسعه استارتاپ‌ها را تأمین کند. یکی از این خدمات کلیدی تأمین مالی است که با مدل‌های مختلفی انجام می‌شود. مرکز نوآوری صبا هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم منابع مالی مورد نیاز استارتاپ‌های تحت حمایت خود را تأمین می‌کند.

انواع سرمایه‌گذاری در مرکزنوآوری‌صبا

استارتاپ‌های علاقه‌مند می‌توانند برای استفاده از خدمات تأمین مالی با مرکز نوآوری صبا تماس بگیرند یا درخواست خود را به همراه طرح کسب‌وکار برای ایمیل sabano@sabainotec.ir ارسال کنند.

فهرست