صبانو

در سال‌های گذشته صدها رویداد ملی و منطقه‌ای با موضوعات مختلف در اکوسیستم نوآوری کشور برگزار شده است. اما تاکنون هیچ رویدادی که به مسائل سالمندان و بازنشستگان به‌طور کامل بپردازد؛ برگزار نشده است. از این رو در اولین جلسات شورای سیاست‌گذاری مرکز نوآوری صبا تصمیم گرفته شد که «صبانو» به‌عنوان اولین رویداد اختصاصی حل مسائل بازنشستگان و سالمندان توسط مرکز نوآوری صبا برگزار شود.

0

رویدادهای صبانو با هدف شناسایی استارتاپ‌های فعال در حوزه‌های فعالیت مرکز نوآوری صبا برگزار می‌شوند. در این رویداد استارتاپ‌های فعال در این حوزه‌ها، طرح خود را برای جمعی از داوران ارائه می‌کنند. در پایان این دوره برخی از این استارتاپ‌های منتخب این رویداد در ابعاد مختلف مشائل محوری و نیازهای ذینفعان صندوق بازنشستگی در 4 بخش کلی : سلامت روان و جسم ، سرگرمی و گردشگری ، مهارتهای فردی و اجتماعی و نیازهای روزمره فردی،اجتماعی و اداری به اجرا درمی‌آید؛ برای استقرار در شتابدهنده، سرمایه‌گذاری یا خرید خدمت برگزیده می‌شوند.

اهداف

فرآیند برگزاری رویداد

نخستین دوره صـبانو :

فرآیند اولین دوره رویداد استارت‌آپی صبانو از ابتدای آبان‌ماه ۱۳۹۹ آغاز و برگزاری رویداد در ۱۲ دی ۹۹ با حضور ۱۵ تیم برگزیده به پایان رسید؛ که تیم‌های برگزیده مورد حمایت و سرمایه‌گذاری مرکز قرار گرفتند.

دومین دوره صـبانو :

فرآیند دومین دوره رویداد استارت‌آپی صبانو از ابتدای خردادماه 1400 آغاز و برگزاری رویداد در 9 مهر 1400 با حضور 9 تیم برگزیده به پایان رسید؛ که تیم‌های برگزیده مورد حمایت و سرمایه‌گذاری مرکز قرار گرفتند.

فهرست