معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان خبر داد: ایجاد بازار کار برای سمن‌های جوانان در همکاری با مرکز نوآوری صبا/ ارائه خدمات به بازنشستگان توسط تشکل‌های جوانان

محمد مهدی تندگویان گفت: مرکز نوآوری صبا و سمن های جوانان می‌توانند در همکاری با یکدیگر هم از طرح های تشکلات و نیروی جوان استفاده و هم برای تشکلات و…
ادامه مطلب

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان: رویداد صبانو مسئله محور و خلاقانه بود

مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در بازدید از مرکز نوآوری صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) با ابراز خرسندی از پویایی این مرکز در برگزاری “رویداد صبانو”…
ادامه مطلب
فهرست