“طرح توانمندسازی شغلی صدف” زمینه‌ای برای ورود فرزندان بازنشستگان به اکوسیستم نوآوری

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: رویداد صدف بسیار ارزشمند است و من بنا به تجربه‌ای که دارم همیشه با چنین چالش‌هایی مواجه بوده‌ام. اینکه با توجه…
ادامه مطلب

شرکت کنندگان “طرح توانمندسازی شغلی صدف” به سفیران اکوسیستم نوآوری تبدیل خواهند شد

در “طرح توانمندسازی شغلی صدف” آموش نرم، غربالگری برای شناسایی افراد مستعد و جذب حوزه‌های نوآوری مرکز نوآوری صبا بررسی شده است، تفاوت ما با دانشگاه‌ها و بنیاد نخبگان این…
ادامه مطلب
فهرست