“طرح توانمندسازی شغلی صدف” زمینه‌ای برای ورود فرزندان بازنشستگان به اکوسیستم نوآوری

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: رویداد صدف بسیار ارزشمند است و من بنا به تجربه‌ای که دارم همیشه با چنین چالش‌هایی مواجه بوده‌ام. اینکه با توجه…
ادامه مطلب

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان خبر داد: ایجاد بازار کار برای سمن‌های جوانان در همکاری با مرکز نوآوری صبا/ ارائه خدمات به بازنشستگان توسط تشکل‌های جوانان

محمد مهدی تندگویان گفت: مرکز نوآوری صبا و سمن های جوانان می‌توانند در همکاری با یکدیگر هم از طرح های تشکلات و نیروی جوان استفاده و هم برای تشکلات و…
ادامه مطلب
فهرست