آخرین‌خبر:

گواهینامه شایستگی برای مرکزنوآوری صبا از ایسا

دو طرح اجتماعی ارائه‌شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA)، مورد تایید قرار گرفت و در رویداد بین‌المللی «انجمن تامین اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه» این اتحادیه جهانی به‌عنوان طرح‌های برگزیده، ارائه شد.به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (سوم تا پنجم اسفندماه جاری) «رویداد بین‌المللی انجمن تامین اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه»، وابسته به اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA)، به صورت مجازی برگزار شد.

تصاویر :

کارگاه آموزش «بوم مدل کسب و کار» ویژه تیم‌های استارتاپی در مرکز نوآوری صبا

فیلم‌ها:

شتاب‌دهی

استارتاپ‌استودیو

تأمین‌مالی

توسعه‌بازار

فضای‌کار‌اشتراکی

رویداد

1
1
1
1
1
1

استارتاپ‌ها

📘 یادداشت ها

نظرات و نوشته های مرکز نوآوری صبا

📊 آمارنامه

آمارهای مختلف

📜 مقالات

مقالات علمی حوزه نوآوری و بازنشستگان

شرکا و همکاران استراتژیک

فهرست